Một số nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Thuế giá trị gia tăng có vai trò rất lớn trong xã hội hội hiện nay bởi nó có tác dụng điều tiết thu nhập của tổ chức, cá nhân tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Ngoài việc tìm hiểu cách lưu trữ hóa đơn điện tử như thế nào, cách hạch toán thuế GTGT cho doanh nghiệp, việc nắm được nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT là rất quan trọng trong khâu mua bán, xuất nhập hàng hóa cũng như đối với nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước. Vậy nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào là gì? Câu trả lời sẽ được làm rõ ngay sau đây.

1. Thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.

Đối với hàng hóa chịu tổn thất không được bồi thường thì theo nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào vẫn sẽ được khấu trừ thuế GTGT trong các trường hợp sau: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy.

Điều kiện để được chấp nhận được khấu trừ phần thuế GTGT của hàng hóa này là: Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh hàng hóa tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.

2. Hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Nếu tách riêng được số thuế GTGT của hoạt động chịu thuế và không chịu thuế thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng hai phần thuế này.

Trường hợp không hạch toán riêng thì số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

3. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước không được kê khai, khấu trừ mà kế toán sẽ đưa vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nếu thuế GTGT mua vào thể hiện trên hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu phát sinh trước ngày 01 tháng 01 tháng 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư 26/2015/TT-BTC thì vẫn được khấu trừ.

4. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì theo nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào sẽ được khấu trừ.

 5. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào thì được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Nếu doanh nghiệp phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi có quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

6. Đối với thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, doanh nghiệp sẽ được hạch toán thuế đó vào chi phí để tính thuế TNDN hoặc tính vào nguyên giá của TSCĐ (không bao gồm số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.)

DN lúng túng trong việc tiếp cận gói hỗ trợ gia hạn kê khai nộp thuế 

Nội dung của bản thể hiện hóa đơn điện tử

7. Các trường hợp thuế GTGT không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá tài sản cố định: Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ, máy móc, thiết bị và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa của các trường hợp sau:

– Dùng để phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh.

– TSCĐ, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo.

– Tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.

– Ô tô chở người tối đa 9 chỗ ngồi (không bao gồm ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn).

Những tài sản này nếu có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp này là số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.

 

administrator Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *