Nội dung của bản thể hiện hóa đơn điện tử

Bản thể hiện hóa đơn điện tử là một phần không thể thiếu, giúp doanh nghiệp đọc được đầy đủ nội dung của hóa đơn điện tử. Hiện nay, theo thông tư 68/2019, hóa đơn điện tử có định dạng XML và để đọc được nội dung file này yêu cầu người dùng phải tải phần mềm iTaxViewer. Sau khi kiểm tra nội dung hóa đơn điện tử, người dùng sẽ cho xuất ra bản thể hiện để có thể tiến hành lưu trữ.

Bản thể hiện hóa đơn điện tử chính là chứng từ chuyển đổi từ hóa đơn điện tử, phản ánh trọn vẹn nội dung, hình thức của hóa đơn điện tử nên nội dung bản thể hiện hóa đơn điện tử sẽ chứa toàn bộ thông tin của hóa đơn điện tử mà nó thể hiện bao gồm cả phần chữ và phần hình.

bản thể hiện hóa đơn điện tử

Như vậy nội dung của bản thể hiện hóa đơn điện tử sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

-Tên, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, người mua (nếu người mua có mã số thuế);

– Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng; tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất,

https://noithatnews.com/huong-dan-chi-tiet-cach-xu-ly-hoa-don-dien-tu-viet-sai/

– Tổng số tiền thanh toán;

Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua (nếu trong trường hợp người mua có chữ ký số)

– Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

– Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

– Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử hiểu một cách đơn giản đó là bản sao của hóa đơn điện tử và là chứng từ giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử. Bản thể hiện của hóa đơn điện tử phản ánh đầy đủ, trọn vẹn nội dung, hình thức của hóa đơn điện tử được chuyển đổi và phải có dòng chữ ghi “Bản thể hiện của đơn điện tử”.

Với những chia sẻ trên, hy vọng đã giúp doanh nghiệp hiểu hơn thế nào là bản thể hiện hóa đơn điện tử, vì sao cần phải có bản thể hiện hóa đơn điện tử; từ đó, hiểu bản chất của bản thể hiện. Theo quy định của Thông tư 68/2019 bản thể hiện hóa đơn điện tử sẽ không có giá trị pháp lý, tuy nhiên đây lại là căn cứ quan trọng để các doanh nghiệp lưu trữ, đối chiếu hóa đơn theo nhu cầu.
https://noithatnews.com/

administrator Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *